Olagliga nät i beslag

Länsstyrelsens utökade fisketillsyn i kustområdet gav omedelbart resultat. I ett område söder om Piteå beslagtogs ett 20-tal olagliga nät och ryssjor den gångna helgen. De flesta av redskapen var utlagda i ett lekområde för gädda och abborre. Flera av näten hade legat mycket lång tid i vattnet och innehöll död och döende fisk.

Sedan hösten 2006 är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än tre meter, enligt gällande sjökort, under våren, 1 april till 10 juni, och under hösten, 1 oktober till 31 december.

Sedan tidigare gäller också att nät och andra redskap ska märkas med bland annat ägarens namn och adress alternativt telefonnummer.

Redskap som ligger fel eller som inte är märkta tas i beslag och lämnas till polismyndigheten. Helgens fisketillsyn resulterade i att ett 20-tal nät och en ryssja beslagtogs.

Nät som lämnas i vattnet antingen avsiktligt eller för att de tappas bort fortsätter att ”spökfiska” under mycket lång tid. Risken finns att även andra djur som tillexempel sjöfågel fastnar i näten.

Flera av de nät som beslagtogs i Piteå hade legat länge i vattnet och fisketillsynsmännen bedömer att de förmodligen lagts ut redan i fjol.

- Våra tillsynsmän var rejält upprörda över vad de hittade och det är lätt att förstå dem. Detta är inte bara rovfiske, det är rent svineri. Det kastar dessutom en skugga över alla de fritidsfiskare som försöker följa reglerna och fiska ansvarsfullt, säger Dan Blomkvist.