Vårdrutiner måste ses över

Uppdaterad 14:49
Socialstyrelsen kräver att radiologiska avdelningen vid Piteå Älvdals sjukhus och Arvidsjaurs vårdcentral ska se över sin patientsäkerhet. Anledningen är att en patient vid båda mottagningarna hade cancer utan att det upptäcktes med hjälp av röntgen.

Bakgrunden är att en läkare på grund av en kaotisk situation med för lite personal vid radiologiska avdelningen på Piteå älvdals sjukhus sommaren 2006 missade att upptäcka cancern som syntes på en patients röntgenbilder.

Patienten var remitterad från Arvidsjaurs vårdcentral. Även där var situationen kaotisk med få ordinarie läkare, och patienten fick träffa fem olika läkare innan en ny röntgenundersökning gjordes.

Under hösten kommer Socialstyrelsen att göra ett uppföljande besök under hösten.