Olagliga sopor kostar

Flera kommuner i Sverige har skrivit avtal om avfallshantering utan lagstadgad upphandling. Sedan några månader genomför Konkurrensverket en granskning av olika kommuners upphandling av avfallstjänster. Det har då kommit fram att ett antal kommuner och kommunala avfallsbolag har ingått avtal utan att ha gjort en upphandling enligt upphandlingsreglerna. Nu går Konkurrensverket vidare i sin undersökning och ställer frågor till landets samtliga kommuner, kommunalförbund och kommunala avfallsbolag.

Konkurrensverket skickar nu ut en enkät till samtliga kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund för att kartlägga omfattningen av lagöverträdelserna.

Olagliga avfallskontrakt drabbar konsumenterna

– Ytterst drabbas hushållen och konsumenterna om kommunerna gjort dåliga avtal utan upphandling. Utöver att det kan ha begåtts lagbrott kan avtalen dessutom ha inneburit att kostnaderna för avfallshantering har blivit högre än vad de kunde ha blivit efter regelrätta upphandlingar, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

I enkäten ställs ett flertal frågor som rör avfallshantering, bland annat om insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Alla avtal med ett kontraktsvärde över 200 000 kronor vill Konkurrensverket få kännedom om.