Väktare via Internet

Med hjälp av länsstyrelsernas nya e-tjänst kan nu auktoriserade bevakningsföretag ansöka om godkännande av personal samt anmäla personalförändringar direkt via Internet. Förutom att få nya medarbetare godkända via e-tjänsten kan bevakningsföretagen enkelt anmäla om redan godkända personer börjar eller slutar sin anställning hos dem. Användaren hos bevakningsföretaget identifierar sig med hjälp av en e-legitimation, som också används för att skriva under e-formulären innan de skickas in.

E-tjänsterna utvecklas och drivs gemensamt av Sveriges 21 länsstyrelser. Tidigare har e-tjänster för körkort och för yrkestrafikföretag lanserats. Under året kommer länsstyrelserna även att lansera e-tjänster för stiftelser samt möjligheter till e-betalning i anslutning till e-tjänsterna.

– E-tjänsterna är en viktig del av länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsarbete. Syftet är att förenkla för medborgare och företag samtidigt som länsstyrelsernas handläggning blir enklare och snabbare, säger Patrik Havermann, chefsjurist vid länsstyrelsen i Norrbottens län.

– Det är en ganska stor rörlighet i branschen och vi nyanställer omkring 2 000 nya medarbetare varje år. Administrationen av detta har blivit mycket smidigare med hjälp av e-tjänsten, säger Charlotte Lilja på Securitas Sverige AB som har varit med i testningen av den nya e-tjänsten.

När formuläret skickats in kontrollerar e-tjänsten automatiskt nödvändiga uppgifter hos andra myndigheter, till exempel personbevis hos Skatteverket. För bevakningsföretagen blir det ett enklare och snabbare förfarande vid personalförändringar. För länsstyrelserna innebär det en stor effektivisering eftersom många ärenden som tidigare hanterades manuellt nu handläggs med automatik.