SMHI: Flödena minskar

Nu minskar flödena i alla vattendrag i det tidigare varningsområdet i Norrbotten. Det kyliga vädret väntas fortsätta under flera dagar, vilket innebär att vattenföringarna kommer att fortsätta sjunka och börja stiga från en lägre nivå när det sedan blir varmare igen och snösmältningen åter kommer igång.

Inför den senaste flödessituationen låg mycket mer snö än normalt i stora delar av Inlandet. Detta, i kombination med rejäl värme, gav mycket höga flödestoppar i skogsvattendragen, och i flera fall nåddes toppar lika höga som under vårfloden 1995.

Skillnaden från 1995 är att det då också låg mer snö än normalt i Lapplandsfjällen, och att en sen vår gjorde att flödestopparna från snösmältningen i fjällen och i skogslandet då kom samtidigt.
Dessutom kom avsevärda regnmängder under snösmältningen. Så är inte fallet i år, eftersom Lapplandsfjällen nu haft mindre snö än normalt. Därför blir inte topparna i de vattendrag som avvattnar fjällen lika höga i år som 1995.