Dålig kunskap om jobbregler utomlands

Två kommuner i två länder, men en gemensam arbetsmarknad. Så ser det ut i Haparanda-Torneå. Men det finns också de som drar sig för att söka jobb över gränsen på grund av skatte- och försäkringsregler.

Att bo kvar på sin hemort och jobba på andra sidan landsgränsen är både en möjlighet och en verklighet för den som bor i en gränskommun.

Det är också många som söker jobb i grannländerna Finland och Norge. Men kunskaperna om vilka regler som gäller är dålig. En del låter helt enkelt bli att söka jobben på grund av besvärlig byråkrati, det berättar

Leila Särelä som jobbar åt crossborder Tornedalen, Ett Eu-finansierat projekt som jobbar med att upplysa och underlätta arbete över landsgränserna inom EU.

Samtidigt som de som bor på den svenska sidan av gränsen jobbar i Finland, så gör förstås finländarna samma sak fast åt andra hållet, och lättast att få jobb är det förstås för de som pratar båda språken.

Men enligt Leila Särelä så skulle ännu fler svenskar kunna jobba på den finska sidan då turistnäringen i finska Lappland har ett stort behov av folk, och där kunskaper i finska språket inte alltid är nödvändigt.

Anna Widén, SR Norrbotten