Bättre stöd till våldsutsatta kvinnor i Piteå

Socialtjänsten i Piteå satsar på bättre stöd till våldsutsatta kvinnor och barn genom att utveckla samverkan med Piteå kvinnojour. Gertrud Wesley som är projektledare hoppas att projektet ska leda till att våldsutsatta kvinnor får bättre hjälp.

Sedan i fjol då socialtjänstlagen ändrades har socialtjänsten fått utökat ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. I Piteå har kommunen och kvinnojouren gjort en gemensam ansökan från länsstyrelsen och beviljats pengar till ett projekt.

Gertrud Wesley ska bland annat se över hur stödet för våldsutsatta kvinnor ser ut idag, men även se över samarbetet mellan kommunen och kvinnojouren.

- Tanken är att vi ska komma fram till ett samarbetsavtal som båda parter känner sig nöjda med och där de olika ansvarsområdena tydliggörs, säger hon.

I uppdraget ingår även att öka kunskapen bland andra aktörer i samhället som kan möta våldsutsatta kvinnor och barn, exempelvis polis, skola och inte minst akuten. Gertrud Wesley tycker också att det är viktigt att försöka säkerställa kvinnojourens arbete på sikt.

- Jag ska försöka få till ett avtal så att kvinnojourens verksamhet blir mer långsiktig än vad den är idag. Idag söker de bidrag från år till år och det skapar svårigheter att utföra ett mer långsiktigt arbete, säger Gertrud Wesley.

Ellika Nilsson, SR Norrbotten