Piloter från F 21 får öva i kostsam övning

I sommar skickas 90 anställda från flygflottiljen F 21 och sju JAS Gripen plan delta i en avancerad flygövning i USA, kallad Red Flagsju. Detta samtidigt som försvaret måste spara pengar och det finns andra piloter inom försvaret som som knappt får flyga.

Flygvapnet hade helst avstått från övningen och i stället lagt flygtiden på de piloter som på grund av besparingarna för närvarande nu står på backen och saknar flygtid.

Men regeringen har ändå bestämt att Flygvapnet ska delta eftersom det ger bra erfarenhet av hur Gripen står sig i internationella sammanhang.

Deltagandet i övningen kostar 27 miljoner kronor.