Sametinget gynnar politiker

Den samiska organisationen Same Ätnam anklagar i en JO-anmälan Sametinget för att inte förvalta statens bidrag till samisk kultur på rätt sätt.

Same Ätnam hävdar att Sametinget ger pengarna till de egna politiska partierna och inte till kulturverksamhet.