Fortsatt hot mot F 21 i Luleå

Uppdaterad 17:05
I det förslag som ÖB presenterar finns inte den flygflottilj utpekad som bör läggas ner. Det säger pressofficeren vid F 17 i Ronneby, Kent Löving. Detta var också budskapet vid en personalinformation som gavs vid flottiljen, igår onsdag.

På torsdagseftermiddagen fick både personalen i Luleå och Ronneby mer information av sina respektive flottiljchefer, efter ÖB:s presskonferens.

I rapporten till regeringen skriver ÖB Håkan Syrén att ”Den ryska ambitionen att stärka sin roll som internationell aktör, vilken utmynnar i en offensiv energistrategi samt ökad militär förmåga och aktivitet, påverkar den säkerhetspolitiska bedömningen i närområdet.”

Något som politikerna i Norrbotten tagit fasta på. De pekar på att Barentsområdet med sina stora tillgångar på olja och gas gör nordvästra Europa till ett säkerhetspolitiskt viktigt område, inte bara för Sverige utan även för EU.

- Lägger man ned F 21, då visar man att vi inte har några säkerhetspolitiska ambitioner här uppe, säger Karl Petersen (s), som är kommunalråd i Luleå.

En säkerhetspolitisk konferens arrangeras i Luleå i slutet av juni. Då ska bland annat politiker bjudas in för att diskutera försvar och säkerhetspolitik.

I oktober eller november ordnas ytterligare en konferens i samarbete med organisationen Folk och Försvar.

- Då kommer vi att kunna belysa frågorna djupare och bredare eftersom det finns mer underlag då, säger Per-Ola Eriksson, Norrbottens landshövding.

Vad överbefälhavaren än föreslår så kommer sista ordet om nedläggningar, Försvarsmaktens utformning och budget att fattas av riksdagen.

Besked om vilken flottilj, F 17 i Ronneby eller F 21 i Luleå, som försvinner kommer enligt Löving först i september. Riksdagens beslutet fattas sedan senare under året.