Fler fall av hudcancer

Svenskarnas solvanor sätter spår i hudcancerstatistiken. Andelen fall av malignt melanom har ökat i Norrbotten med 60 procent mellan år 2000-2006. Men det finns en ljusning. En ny undersökning om svenskars solande från Statens strålskyddsinstitut visar att andelen personer som bränner sig i solen har minskat med sex procent det senaste året.

Strålskyddsinstitutet har under de senaste tre åren genomfört en solvaneenkät med 2 000 personer för att kartlägga hur svenskar beter sig i solen. I 2007 års rapport syns en positiv förändring, att färre bränner sig.

- Förra helgens högsommarvärme gjorde att många gick ut och njöt av solen, samtidigt som risken för att skada den vinterbleka hyn, var som störst, säger Karin Westermark, utredare på SSI.

I undersökningen från 2007 är det positivt att andelen som bränner sig blir färre, men över 50 procent anger att de bränt sig någon gång de senaste 12 månaderna. Ändå vet 99 procent att solens strålar kan orsaka hudcancer. Endast sex procent anger att de alltid skyddar sig mot solen.