Järnvägen kan försenas två år

På onsdagen öppnade Banverket sin utställning om den nya järnvägen för Kirunaborna. Utställningen visar var järnvägen, som ska börja byggas nästa år, kommer att ligga. Men det är långtifrån säkert att det blir just så som utställningen visar. Det beror på att LKAB vill att Banverket gör en ny utredning för att hitta en billigare lösning.

I den färdiga järnvägsplanen som nu ställs ut i Kiruna stadshus går järnvägen bakom gruvan och in i en 3,5 kilometer lång tunnel, under LKABs industriområde. Tunneln är där bland annat för att skydda tåg och resenärer från sprängämnesfabriken på industriområdet.

Totalkostnaden för järnvägen beräknas till runt fyra miljarder kronor. Gruvföretaget tycker att det är för dyrt och vill ha en ny utredning, utan tunnel.

Det skulle innebära att järnvägen blir klar två år senare än planerat, då det är väldigt mycket jobb som måste göras om.

- Tillåtligheten för sträckan måste göras om, vi måste göra en ny miljökonsekvensbeskrivning och en ny järnvägsplan för området. Även samråden måste göras om. Det arbetet beräknas ta oss två år och det är två år av hårt arbete, säger Roger Wikström, som är projektledare vid Banverket.

Tidigare har LKAB sagt att den nuvarande järnvägen bara håller till 2012. Nu är alltså frågan om den tål för två år extra, av markrörelser från gruvan. 

- Än så länge har vi inte fått det svar vi kräver från LKAB. Järnvägen måste ju hålla till 2014 då, om vi ska kunna presentera en billigare lösning, säger Roger Wikström.

Senast under juni månad måste Banverket ha svar från LKAB om hur fort markdeformationerna går vid järnvägen.