Kastrering av ren utreds

Jordbruksminister Eskil Erlandsson vill förbjuda kastrering av hanrenar utan bedövning. På torsdagen fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att föreslå förändringar i regelverket kring kastrering av hanrenar.

Uppdraget ska genomföras efter samråd med berörda myndigheter och organisationer och redovisas senast den 15 januari 2009.

Idag får kastreringen utföras av lekmän, utan att veterinär anlitas och utan att det ställs några krav på utbildning för den person som utför kastreringen.

Möjligheten för lekmän att kastrera ren har införts av framför allt praktiska skäl, eftersom tillgången till veterinärer är begränsad inom renskötselområdet.