Nollvisionen är långt borta

31 personer omkom i vägtrafiken under april månad. Det är nästintill lika många som samma period förra året. Antalet omkomna sett till årets fyra första månader har dock minskat.

Under april i fjol var antalet omkomna 30 personer, enligt preliminära uppgifter från Vägverket. Av de omkomna i år var 13 oskyddade trafikanter, 6 motorcyklister, 5 cyklister samt 2 gående. Två spädbarn, passagerare i bil, omkom.

Under årets fyra första månader har 114 personer dödats i trafiken. Under samma tidsperiod i fjol dödades 118 personer.