Torvskörden regnade bort

Halva den normala skörden av energitorv regnade bort i fjol. Totalt skördades 1,6 miljoner kubikmeter, mest i Jämtland och Norrbotten, visar Statistiska centralbyråns och Energimyndighetens siffror för 2007. Trots den dåliga skörden var torvexporten rekordhög förra året. Runt 600 000 kubikmeter främst odlingstorv exporterades till framför allt Nederländerna, Finland och Danmark.