Landshövdingen kritisk

Landshövding Per-Ola Eriksson är kritisk till ÖB:s förslag till besparingar inom försvaret. Och nu väntar mycket arbete för att rädda verksamheterna i länet, enligt landshövdingen som menar att det är först när talmannens klubba har fallit och man har fattat beslut om försvarsutskottets kommande betänkande, som frågan om Arvidsjaurs jägarbataljon och F21:s öde avgörs.

- Det här förslaget var ju uppe inför senaste försvarsbeslutet och då fattade riksdagen ett annat beslut efter att vi hade agerat i frågan, säger landshövding Per-Ola Eriksson.

- Vinner man en seger en gång kanske man inte får behålla den för evigt utan får ta ett omtag. Och därför så ska vi nu jobba för att jägarbataljonen ska få finnas kvar. Vi ska utbilda soldaterna där i ett speciellt klimat och för att de ska kunna verka även internationellt måste de ha erfarenhet från dessa områden , som inte finns någon annan stans, säger landshövding Per-Ola Eriksson, som själv inte har gett upp striden.

- Förra omgången, så sa jag att var så säkra på att bataljonen kommer att prövas igen - jag blev sannspådd snabbare än jag trott. Då överlevde Arvidsjaur, om än i förändring.

Redan nu är ett så kallat regionalt Försvarsforum igång. Här jobbar landshövdingen, kommunalråden från Älvsbyn, Luleå, Arvidsjaur, Boden och cheferna för förbanden, för att få behålla bataljonen i Arvidsjaur.

Landshövdingen kommenterar F 21:s situation så här:

- Det finns inget skarpt förslag på att F21 ska läggas ner. Däremot att en division inom flygflottiljerna ska läggas ner. Vi har ett bra läge på F21 eftersom vi har möjligheter att utveckla verksamheten då konsessionerna räcker för det.

Men säkerhetsbedömningarna, att vi vill ha kvar F21, av strategiska skäl, väger ännu tyngre, säger landshövding Per-Ola Eriksson.

Han är kritisk till bristen på framförhållning när det gäller försvarets ekonomi.

- Trots att vi fattat rader av beslut så går det en tid och så måste man fatta ett nytt beslut och då måste det finnas någon form av systemfel, säger landshövdingen.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se