Trafikfarlig väg åtgärdas

Väg 95 genom centrala Arvidsjaur ligger på listan över de 100 farligaste vägarna i Sverige. Det vill Vägverket ändra på. Genom avsmalning av körfälten, nya rondeller och bredare trottoarer ska miljön bli säkrare.

I arbetet ingår även beläggnings- och förstärkningsarbeten av vägar i Arvidsjaur. 31 miljoner satsar Vägverket på att förbättra trafiksäkerheten i Arvidsjaur.

Övriga vägar som byggs om i entreprenaden är Borgargatan, Västlundavägen, Skillnadsvägen, Järnvägsgatan, Stationsgatan och Sjukstugegatan. I entreprenaden ingår även ny belysning och planteringar i form av björkalléer.

Arbetet har börjat och i september 2009 ska allt vara klart. Som mest kommer 25 personer att vara sysselsatta i projektet.