ESV: Ta av ÖB ekonomiansvaret

Ekonomistyrningsverket (ESV) vill ta ifrån ÖB en stor del av ansvaret för Försvarsmaktens ekonomi och i stället stärka den civila generaldirektörens makt. Förslagen ingår i en kritisk rapport som på fredagen överlämnas till regeringen.

Stora brister finns i den interna kontrollen. Ökade kostnader har inte redovisats trots att de varit kända, uppger SVT:s Aktuellt.

ESV föreslår att generaldirektören blir myndighetschef i stället för ÖB, eller jämställs med ÖB när det gäller ekonomiska beslut. I dag är generaldirektören ställföreträdande chef med fokus på ekonomin och har i uppgift att följa upp ekonomin och hur verksamhetsmålen nås.

ESV har gjort rapporten på uppdrag av försvarsminister Sten Tolgfors (m).