Mer positivt på F 21

Framtiden ser bättre ut nu än tidigare för F 21 i Luleå och att de två Jas-divisionerna och helikopterdivisionen blir kvar. ”Visserligen är processen inte klar ännu, men jag tror mer idag än förra månaden att vi blir kvar”, säger en av de anställda Magnus Lindholm.

– Förra gången var förslaget mer ett utkast, men nu är det faktiskt något man räknat på. Så det känns som att förslaget bygger på lite bättre grunder än tidigare, säger han.

- Trots allt är detta en av många hypoteser, säger han och tycker att stämningen är ganska god bland de anställda på F 21.

- Det känns som att det finns en kampvilja bland de flesta. Det är nog få som tror att F 21 blir nedlagt, säger Magnus Lindholm.

Niklas Jälén, SR Norrbotten