Vill sälja stationsbyggnaderna i Älvsbyn

Jernhusen, som äger och förvaltar stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen, vill att stationsbyggnaderna i Älvsbyn ska säljas eller hyras ut.

Istället för att stationerna står oanvända och riskerar att förfalla eller vandaliseras, arbetar Jernhusen för att ge stationen ett nytt liv genom att sälja eller hyra ut byggnaderna.

Jernhusen har utrett förutsättningarna för dessa fastigheter och tror att kommunen eller det lokala näringslivet bättre kan ta tillvara på fastighetens utvecklingsmöjligheter. Med stationsfastigheten fullt uthyrd minskas även riskerna för vandalisering, uppger Jernhusen.

Mindre järnvägsstationer tillhör ofta sin orts främsta byggnader. De ligger centralt, är byggda i vacker arkitektur och har en lokal historia värd att bevara. I takt med att våra resmönster förändras och infrastrukturen utvecklas har många av de mindre järnvägsstationerna förlorat en del av sin betydelse sett från ett resenärsperspektiv

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se