Uppsving för stålpendel

Transporterna på järnvägen över gränsen mellan Haparanda och finska Torneå har mer än fördubblats i och med att stålverket Avesta Polarit i Torneå ökat sin produktion.
För transportföretaget Green Cargo betyder det här ett rejält uppsving och man har också nyanställt flera personer, enligt platschefen Per-Erik Kivijärvi. De senaste tio åren har trafiken minskat kraftigt men nu räknar företaget med ett trendbrott. I år räknar Green Cargo med att transportera närmare 500 000 ton stålämnen från stålverket i Torneå till valsverket i Avesta. Transporterna har tidigare legat på knappt 200 000 ton.