Fler heltider i Piteå

Alla med fast anställning inom äldre- och handikappomsorgen i Piteå ska få heltidstjänster senast 2005. Det är kommunens sätt att försöka minska deltidsarbetslösheten och sjukskrivningarna.
I och med projektet får personalen också bestämma sin egen arbetstid och sin egen tjänstgöringsgrad. För Piteå kommun är det här också ett försök att trygga framtida personalrekrytering. - Valmöjligheten att själv bestämma hur mycket man ska arbeta har inte medfört att personaltätheten eller personalkostnaderna ökat. Det beror på att det är lika många som gått upp i tjänstgöringsgrad som valt att arbeta mindre, det säger Lars Gunnar Bergman som är projektledare för heltidsprojektet. - Personligen upplever jag bara fördelar med projektet, säger Ulrika Sydfäldt som är undersköterska vid Öjagården. Hon säger vidare att när Öjagården gick in i projektet valde ingen av de anställda att arbeta heltid. Piteå kommuns heltidsprojekt har väckt sådant gillande hos arbetsmiljöverket att de har bidragit med 4,9 miljoner kronor, vilket är det största bidrag verket betalat ut.