Landstinget ger vård till papperslösa

Landstinget i Norrbotten tillhör de som ger akutvård till papperslösa även om de sjuka inte har råd. Vuxna papperlösa har rätt till akutvård men måste betala för det, men många landsting löser problemet och ger vård ändå.

Nu har landstingen i de fyra nordligaste länen enats om en gemensam ståndpunkt - att vårdbehovet alltid ska komma först. Det här skriver Dagens Nyheter på lördagen.

Papperslösa är personer som tagit sig in i landet men som inte finns registrerade.