Färre smittas av klamydia

Könssjukdomen klamydia ökar i Sverige och går allt ner längre ned i åldrarna. Men i Norrbotten minskar antalet smittade.

Klamydia är fortfarande den vanligaste anmälningspliktiga sjukdomen enligt smittskyddslagen, och trots att antalet smittade ökar i landet så minskar det i Norrbotten.

- Vi är glada över att vi ser ett trendbrott här i Norrbotten men det finns fortfarande mycket att göra. Vi måste mobilisera alla krafter för att komma tillrätta med problemen säger Anders Österlund, smittskyddsläkare i Norrbottens Läns Landsting.

I Norrbotten har man arbetat aktivt det senaste året för att informera och sprida kunskap om klamydia. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna har förnyats, gratis kondomer delas ut till de upp till tjugofem år och ungdomsmottagningarna har fått bättre öppettider.

Anders Österlund har inga siffror på hur mycket pengar som sparas i och med att smittspridningen minskar, eller vad det kostar att vidta förebyggande åtgärder.

- Min målsättning är att förhindra smittspridningen. Det får inte kosta orimligt mycket men det är folkhälsan som är det viktiga och inte ekonomin i det här fallet.

Ellika Nilsson, SR Norrbotten