Allmän debatt för demokrati

I Arvidsjaur vill dom fyra borgerliga partierna att det ska avsättas en timmes tid för en allmän kommunpolitisk debatt, i samband med fullmäktiges sammanträden. På så sätt skulle allmänheten få en chans att debattera och diskutera angelägna frågor med kommunens politiker.
Det är moderaterna, centerpartiet, miljöpartiet och folkpartiet som står bakom motionen om att allmänheten ska få en timmes tid, att tillsammans med politikerna debattera och diskutera angelägna kommunfrågor. Utöver att demokratin skulle stärkas och vitaliseras hävdar dem fyra parterna också att det kan vara ett sätt att locka yngre personer till den kommunala beslutsprocessen. - Att socialdemokraterna idag har en egen majoritet och inte behöver rådfråga eller göra upp med något annat parti inför ett beslut, har även det haft betydelse för motionens tillkomst, säger Birger Lundberg, folkpartiets gruppledare. Den första april ska motionen prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott.