Studieintresset minskar

Mindre av hälften av eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser i Norrbotten planerar att läsa vidare på högskola eller universitet inom 3 år. Det visar en landsomfattande undersökning som SCB gjort.
Norrbotten ligger med sina 45,6 procent något lägre än riksgenomsnittet som är 49 procent. I länet, liksom i riket, är det tjejerna som är mest intresserade av att läsa vidare på högskolan. 51 procent av flickorna i gymnasiets avgångsklasser i Norrbotten planerar att läsa vidare, men bara 39 procent av pojkarna. Minskat studieintresse i hela landet Studieintresset har minskat i hela landet. Andelen som planerar att läsa vidare har fortsatt att sjunka år efter år sedan intresset var som störst studieåret 97/98. Då tänkte 58 procent söka till högskola eller universitet. I dag är siffran 49 procent. Intresset för lärarutbildningar minskar markant. Endast fyra procent av eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser 2002/2003 som planerar att läsa vidare tänker läsa en lärarutbildning. Det är en halvering jämfört med för fyra år sedan.