Sälkut dog i övergivet nät

För en vecka sedan beslagtog länsstyrelsens fisketillsyn ett 20-tal olagliga nät i södra Piteå skärgård. Flera av näten hade legat ute lång tid och innehöll död och döende fisk. Nu upprepar sig historiens vid fisketillsyn i Luleå skärgård. Under helgen hittades två nät som legat ute en längre tid. Näten innehöll ett 15-tal fiskar av olika arter som var i varierande skick från levande till halvt ruttna. I näten satt också en drunknad sälkut.

Förekomsten av så kallade ”spökfiskande” redskap, det vill säga fiskeredskap som tappas bort och sedan under lång tid fortsätter att fånga fisk, men även andra djur som fåglar och sälar, är ett välkänt problem inom fiskeförvaltningen. Ofta förloras redskapen på grund av oförutsedda och extrema händelser som stormar och liknande. Några sådana omständigheter har emellertid inte varit aktuella i de fall som länsstyrelsen upptäckt.

– De spöknät som vi hittat har uteslutande legat i skyddade lägen och på mycket grunt vatten. Vi tolkar det som ren försummelse från den fiskandes sida. Tyvärr måste vi konstatera att detta verkar vara vanligare än vad vi tidigare har trott, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen.

I de nät som beslagtogs i Luleå skärgård fanns också en liten sälkut som drunknat i nätet trots att djupet där nätet låg endast var 1,5 meter. I och med sälstammens tillväxt har sälar blivit en allt vanligare bifångst i olika fiskeredskap. I många områden har det också blivit allt svårare att bedriva nätfiske eftersom sälarna stjäl fångsten och river sönder redskapen.

På länsstyrelsen är man emellertid inte speciellt orolig för att bifångsterna av säl ska påverka sälstammarnas framtid utan menar att det snarare är en etisk fråga.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se