Problem på vägen till kommunalrådet

Våra gemensamma miljöer är inte tillgängliga för alla. Det visar en granskning som Sveriges Radios reporternätverk har gjort. Majoriteten av de undersökta kommunhusen i landet visade på stora brister i tillgängligheten för funktionshindrade. I stadshuset i Luleå går det att ta sig med rullstol från parkeringen till kommunalrådet, med det finns en hel del brister.

Stadshuset i Luleå har stora brister i tillgängligheten för dem som använder rullstol. Hissdörrar som slår igen på rullstolen eller som inte stängs av sig själva. För snäva dörrkarmar till handikapptoaletten och dåligt placerade larmknappar. Det är en del av bristerna som uppdagades när makarna Sune och Vera Åström, tillsammans med Sveriges Radio Norrbotten, skulle ta sig från parkeringen till kommunalrådet Karl Petersen.

I maj 2000 bestämde Riksdagen att alla människor ska vara fullt delaktiga i samhället år 2010. Det innebär bland annat att alla statliga myndigheter, kommuner, offentliga miljöer och transportmedel ska vara tillgängliga för alla. Det är kommunens skyldighet att uppmärksamma och bygga bort hinder och planera för framtida satsningar.

Ellika Nilsson, SR Norrbotten