Ingen lösning av vårdkonflikten i sikte

Nu går vårdstrejken in på sin femte vecka och någon lösning verkar inte vara på gång. Förhandlingarna har legat helt nere under helgen.