Fler ska nå ut med viktig information

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, kommer att kunna användas av fler aktörer än polis och räddningstjänst. Nu ska även strålsyddsinstitutet, SOS Alarm och smittskyddsläkare kuna få ut sin information.

Tidigare har bara polis och räddningstjänst via radio och tv kunnat få ut denna blixtsnabba information som till exempel att farlig brandrök sprids över ett område.

Räddningsverket har på Regeringens uppdrag utrett frågan om att fler ska kunna nå ut med viktig samhällsinformation. Nu säkerställs att även strålsyddsinstitutet, SOS Alarm och smittskyddsläkare kan få ut sin information.

Nytt är också att Regeringen, kommuner och landstingen samt tele och eloperatörer ges möjlighet att komma med varninsmeddelanden vid eller inför extraordinära händelser.

- Det har inte varit aktuellet i länet med någon smittskyddsvarning för länet, men att det är bra att möjligheten nu finns, säger Lena Skedebrant jobbar vid Smittskyddsenheten, vid lansdtinget i Västerbotten.

Anders Wikström, SR Västerbotten
anders.wikstrom@sr.se