Politisk enighet mot regeringsförslag

Protesterna har varit massiva över det förslag från regeringen som går ut på att arbetsgivarna skulle ta ett större ekonomiskt ansvar för sjukskrivningar. Enligt förslaget skulle företagen stå för en fjärdedel av kostnaderna för dom långtidssjukskrivna. Många fackförbund och arbetsgivare har gjort tummen ner och idag går remisstiden ut för förslaget.
Till kritikerna hör kommunerna som idag har höga kostnader för sjukskrivningar. - Om förslaget genomförs skulle det innebära ett dråpslag för kommunerna, säger kommunalrådet i Kiruna, Kirunapartisten Lars Törnman. Även Moderaten Olle Lindström, kommunalråd i Boden, är bekymrad över förslaget. -Det är bra att man anstänger sig för att försöka minska antalet långtidsjukskrivna, men jag tror inte att man gör det genom att lägga på straffavgifter, säger han. Även från Landstinget i Norrbotten som länge har haft höga sjuktal ser man faror med regeringsförslaget. - Våran främsta synpunkt när det gäller förslaget är att de skapar en segregerad arbetsmarknad. Det skulle bli svårare för de som har kroniska sjukdomar att få ett jobb. Det känns inte bra, säger socialdemokratiska landstingsrådet, Yvonne Stålnacke.
Maria Lindgren