Sameby får skjuta järvar

Talma sameby i Kiruna kommun har fått tillstånd till skyddsjakt på en järvhona med ungar. Kravet är att ungarna skjuts först. Det har varit mycket sällsynt med ansökningar om skyddsjakt på järv, men denna vår har flera samebyar i Norrbotten ansökt om skyddsjakt på järv och Naturvårdsverket har nu godkänt att några järvar får skjutas.

Järvstammen har inte nått upp till riksdagens etappmål 90 föryngringar. Därför är Naturvårdsverket mycket restriktivt när det gäller att ge tillstånd till skyddsjakt.

Naturvårdsverket bedömer dock att trycket från rovdjuren är så stort att det skapar stora problem för rennäringen i Talma sameby. Det har konstaterats att nio järvföryngringar skett under våren i samebyns område.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se