Begränsa laxfisket

Torneälvsfiskarnas förening på den finska sidan kräver att laxfisket i havsområdet på den svenska sidan begränsas. Enligt föreningen bör man ha ett likadant fredat område på den svenska sidan som på den finska, för att öka produktionen av yngel av naturlax.
Den största oeningheten i förhandlingarna i gränsälvskommissionen gäller just fisket vid Torneälvsmynningen på den svenska sidan.