Vindkraft inte alltid bäst

Idag bestämmer sig Svenska naturskyddsföreningen för hur man ska förhålla sig till vindkraft i Norrbotten. Vid länsstämman i Boden idag diskuteras nämligen den handlingsplan som nu efter ett års arbete är klar.
Olle Wiklund från Luleåkretsen har lett arbetet och en av slutsatserna är att vindkraft inte alltid är bäst för miljön. -Varje projekt måste bedömas för sig, säger han. Det räcker inte med att vindkraften ger ren el som kan ersätta smutsig el. Det måste också tas hänsyn till naturmiljö och till boende och rekreation. Det är det stora intresset för vindkraftsetableringar i Norrbotten som fått naturskyddsföreningens länsförbund att nu försöka enas om en handlingsplan.