Jokkmokkspolitiker slipper stämning

Den kommunala Industristiftelsen i Jokkmokk låter bli att stämma kommunfullmäktiges ordförande på skulder som ordföranden har till stiftelsen sedan hans företag gått i konkurs.
Majoriteten av Industristiftelsens styrelse består av ledande politiker från den regnbågskoalition som nu styr kommunen. Socialdemokraten Inger Wikman-Eriksson, som också sitter i Industristiftelsens styrelse, reserverade sig mot beslutet. Inger Wikman-Eriksson är orolig för att regnbågsalliansen - som består av alla partier utom socialdemokraterna - ska fortsätta med det hon uppfattar som särbehandling även inom andra områden där politikerna fattar besluten. Fullmäktigeordföranden Bengt Lundqvists företag Wild Trail AB gick i konkurs och de fordringar Industristiftelsen hade på företaget ligger nu på Bengt Lundqvist personligen. Hans parti Alternativet är det största partiet i regnbågsalliansen. Det kristdemokratiska kommunalrådet Sune Bergsäger att han vill hitta lösningar utan att stämma folk, och att Bengt Lundqvists politiska roll inte hade någon betydelse för beslutet.