Färre gravida föder på väg till BB

Antalet födslar som sker i taxi eller i hemmet har minskat under det senaste året. Detta trots BB-nedläggningar i Kiruna, Kalix och Piteå.
Födslarna utanför sjukhuse var 23 stycken under år 2001. Det är att jämföra med 17 födslar i hemmet eller på väg till sjukhus under året dessförinnan. Siffrorna gäller hela länet. Kerstin Nyberg, barnmorska och chef för kvinnosjukvården för Kalix, Luleå och Piteå, menar att just nedläggningen av flera BB i länet kan ha fört med sig att de gravida är mer uppmärksamma i tid.