Protester mot Luleå kommuns krigsaktier

Idag hölls protester utanför stadshuset i Luleå mot att kommunen äger aktier i krigsindustrin. Det var mest ungdomar, som på ett högljutt sätt demonstrerade mot aktieinnehavet.
Det gäller tio procent av kommunens totala aktieinnehav, som finns i dom två globala aktiefonderna Morgan Stanley och Credit Agricole. En mindre del av dom aktieplaceringarna finns i krigsmaterielföretag, något som också föranlett Svenska Freds att protestera. Luleås socialdemokratiska kommunalrådet Karl Petersen säger att aktieplaceringen stämmer väl överens med kommunens etiska riktlinjer, eftersom företagen inte har sin huvudsakliga verksamhet med krigsmaterielproduktion. Ekonomikontoret ska nu utvädera aktieplaceringarna och då särskilt uppmärksamma om dom stämmer överens med dom etiska kraven. Krister Hammarbergh (m) säger att det vore fel av kommunen att inte satsa på aktier i svenska företag, även om dom producerar krigsameteriel.