Övervakare av EU-stöd på besök i länet.

Igår fick Luleå Tekniska Universitet besök av en kommiteé som övervakar hur EU:s Mål 1 stöd för övre norrland används. Men kommiteéns ledning kan inte ge besked om stödens fortsättning efter 2006.
Fram till och med 2002 har Luleå tekniska universitet drivit 15 olika mål 1 finansierade forskningsprojekt och 2003 totalt 19 olika projekt. Bland annat fick övervakningskommiteén information om ett projekt som kallas DITRA som handlar om produktutveckling på distans. Aktörer, till exempel företag, kan delta i möten med hjälp distansteknik på datorskärmar från olika platser och diskutera, se och modifiera ritningar av olika produkter. På så vis slipper man dyra resor. DITRA, som står för arena för distribuerat ingenjörsarbete, och kan användas av många olika slags aktörer, exemplevis biltestindustrin, har utvecklats av Polhemslaboratoritet på Luleå Tekniska Universitet som också är delfinansiär tillsamans med bland annat EU:s mål 1 stöd. Det här är ett typexempel på bra mål ett projekt, tycker Olle Lundgren, ansvarig för EU-stöden på näringsdepartementet och ordförande i Övervakningskommiten. - Det är just den här typen av utveckling och den här typen av projekt som man anar och på goda grunder tror kommer att vara betydelsefulla för både den här landsdelens utveckling och faktiskt ha betydelse för sveriges utveckling och kanske för hela europas utveckling så småningom, säger han. Hur framtiden ser ut för stöden när nya medlemsländer med stödbehov blir EU-medlemmar kan Olle Lundgren inte ge något svar på idag. - Ja det är väl lika bra att säga på en gång att det är det väl ingen som vet i dagsläget, säger Olle Lundgren.
Leif Nyberg