Stor dagisgrupp i Sunderbyn oroar

I höst blir det ovanligt trångt på en av förskolorna i Sunderbyn utanför Luleå. Det befarar i alla fall föräldrar och dagmammor.
En av dagmammorna slutar i vår och då kan det bli så att barnen placeras på en förskola i stället, en dag i veckan. Sammanlaget kommer då upp till 24 barn att vistas på förskolan och det gillar inte bland andra föräldern Kerstin Lindström. Hon och dom övriga föräldrarna kräver att en ny dagbarnvårdare ska anställas. Rektor Ulla Schmidt Dahlin säger att det ännu inte är bestämt hur det ska bli med barnen. Det beror på hur många som behöver plats i höst. Det kan bli så att en del placeras på en förskola med ytterligare personalförstärkning, men det är ytterst otroligt att 24 barn kommer att finnas där säger hon. Hon hoppas i stället kunna nyanställa en dagbarnvårdare och därmed gå föräldrarna till mötes. Själv tycker hon att hon har bra kontakt med föräldrarna, men det anser inte föräldern Kerstin Lindström, som fortfarande väntar på besked hur det ska bli.