Bränder höjer hyrorna i Luleå

Lulebo kommer att sätta in brandvarnare i alla sina lägenheter. Det här beslutet fattades samma dag som den första av de senaste tiden uppmärksammade bränder inträffade.
Det kommer att kosta Lulebo 4 miljoner kronor i en engångskostnad och en årlig driftskostnad på 700 000 kronor. Och den här kostnaden är något som hyresgästerna kommer att få bekosta, enligt Lulebos vd Anders Sandberg. Den lag som finns på området säger inte uttryckligen att en fastighetsägare måste utrusta bostäder med brandvarnare. Däremot har somliga bostadsbolag i landet tolkat lagen så. Lulebo:s vd Anders Sandberg säger att det här är en förändring man gör oavsett hur framtida tolkningen av regelverket kommer se ut. Däremot kommer företaget inte utrusta de allmänna utrymmena med brandvarnare, trots att de tidigare två storbränderna börjat i vindsutrymmen. - Anledningen är att det inte idag finns någon lag om alla utrymmen, säger Anders Sandberg. Alla lägenheter kommer att vara klara till nästa vår, enligt Lulebo.