Skogsbruket skadar fornminnen

Många fornminnen skadas av det moderna skogsbruket. I Norrbotten så många som åtta av tio enligt en färsk sticksprovsundersökning som gjorts av länsstyrelsen och Norrbottens museum. - Fortsätter det så här är kunskapsbanken för vår historia borta på femtio-hundra års sikt, säger länsantiverien Håkan Petersson.
För att stoppa förstöringen efterlyser länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens museeum nu ett system med checklistor för avverkning i fornminnesområden. Enligt riksantikvarieämbetet skadas i genomsnitt i hela landet hälften av alla fornminnen som finns i avverkningsområden. Värst är det i privatägda skogar.