Ingen vattenkraftsåterbäring väcker besvikelse

Det finns inget behov av att utreda frågan om att föra tillbaka delar av vinsten som vattenkraften ger, till de kommuner som producerar vattenkraft. Ett besked från riksdagens näringsutskott som gör landstingsrådet Kent Öhgren, styrelseledamot i föreningen Sveriges vattenkraftskommuner, mycket besviken.
Beskedet om att det inte finns något behov av att utreda frågan om vattenkraftsvinsterna, lämnade näringsutskottets socialdemokratiska ordförande Marie Granlund när utskottet igår tisdag uppvaktades av föreningen Sveriges vattenkraftskommuner, FSV. Landstingsrådet Kent Öhgren som är styrelseledamot i FSV är besviken och han tycker inte frågan är bra skött av näringsutskottet. Förslaget från föreningen Sveriges vattenkraftskommuner är att 1 öre per kilowattimme ska tillbaka till de 44 kommuner som producerar vattenkraft. Det skulle generera minst 600 miljoner kronor i återbäring till kommunerna. En slags kompensation för den miljöpåverkan som utbyggnaden av vattenkraften har orsakat. Det största motståndet till förslaget kommer från Kent Öhgrens egna partikamrater. -Största motståndet finns hos socialdemokraterna och moderaterna. Det kanske beror på att det kan bli aktuellt att göra liknande när det gäller skog och malm, och då blir frågan så stor i omfattning att man inte vill ta i den, säger Kent Öhgren.