Oppositionen i Kalix har enats

Nu är det klart att den samlade oppositionen i Kalix kommer att reservera sig mot en eventuell nedläggning av de tre skolorna i Båtskärsnäs, Karlsborg och Björkfors.
Oppositionsledarna från socialdemokraterna, kalixpartiet och moderaterna har tillsammans med skolrådsrepresentanterna i de tre byarna enats om en kravlista. Bland annat vill de att beslut om en förändring inom skolan i Kalix tas tidigast under hösten 2004. Man vill också att det sak göras en total översyn av kommunens verksamhet och för att demokrati och medbestämmande ska kunna genomsyra arbetet vill man även att kommunen ska ta hänsyn till remissvaren och beakta barnkonventionen.