Uppåt för lantbruket

De senaste tre åren har investeringarna i lantbruket ökat kraftigt.
Ungefär var femte lantbrukarna gjorde byggnadsinvesteringar i fjol och lika många planerar att göra det i år. Det kan exempelvis vara investeringar i ladugårdar, stallar och förbättrad arbetsmiljö. Under förra årets rekordår investerade var tredje bonde i maskiner. Det här visar Lantbruksbarometer, som är en SIFO-undersökning som årligen kartlägger böndernas framtidsplaner. I undersökningen har 900 lantbrukare från hela landet deltagit. För Norrbottens del är det framförallt i kustlandet, Luleå och Piteå, som lantbrukarna gör nyinvesteringar. Och investringarna i Norrbotten ligger strax över rikssnittet. Efter tre år med kraftigt ökande investeringar sjunker nu investeringsbenägenheten. Ingrid Bäckström som är lantbrukare i Tandfors utanför Kalix och länsförbundsordföranden i LRF säger att en orsak är lantbrukarnas osäkerheten kring EU:s fortsatta jordbrukspolitiken. 2000 lade EU fast ett jordrukspolitiskt beslut som skulle räcka fram till 2006. Nu gör EU en halvtidsöversyn som drastiskt kan förändra förutsättningarna för det svenska jordbruket, genom ett förändrat jordbruksstöd.