SSI varnar för solarierör

Statens strålskyddsinstitut, SSI, varnar för att extremt starka och felaktigt märkta solarielysrör har kommit ut på den svenska marknaden. Alla kommuner uppmanas därför att kontrollera solarieanläggningarna i respektive kommuner.
De felaktiga lysrören är av märket Solana Energy R-UVA 100 W och kan enligt SSI orsaka brännskador. De gränsvärden som finns för UVB-strålning överskrids dessutom om lysrören används i solarier som de inte är avsedda för. SSI uppmanar landets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar att kontrollera alla solarieanläggningar i kommunerna. Om lysrör av det aktuella märket upptäcks måste de omedelbart bytas ut.