Åklagaren släpper anmälan mot reporter

Åklagaren lägger ner förundersökningen om en journalist på Sveriges Radio Norrbotten skulle ha gjort sig skyldig till olaga intrång, när hon intervjuade skolbarn från Karesouando. Tidigare har Justitiekanslern prövat om något tryckfrihetsbrott begicks när intervjuerna sedan sändes i radio, men funnit att så inte var fallet.