Naturvården i skogen undersöks

Ingen vet säkert om naturvårdshänsynen i dagens skogsbruk fungerar.
Det finns ännu ingen forskning som säkert kan bekräfta det. Docent Jan Weslin på Skogforsk i Uppsala är en av de forskare som undersöker om naturvården i skogen är effektiv. Han säger att inom 5 år kommer man att veta betydligt mer. Både i Sverige och Finland bedrivs ganska intensiv forskning för att utröna om några av de hotade arterna överlever efter de avverkningar där man tagit hänsyn till naturvården. - Det finns tusentals arter av mossor, lavar och insekter, men genom att specialisera forskningen till några få kan man hoppas att forskningsresultaten gäller också de outforskade arterna, säger Jan Weslin.