Många tips om branden

Mellan 40 och 50 tips har kommit in till polisen med anledning av branden i Folkets hus i Luleå och flera personer har hörts, bland andra några, som tidigare anlagt bränder.
Polisen ska nu utvidga området för dörrknackning för att höra fler personer. Bo Strömbäck vid polisen säger att branden troligen började i restaurangen i bottenplanet. Det går inte att säga om branden var anlagd eller berodde på andra orsaker, men det har kommit uppgifter om att ett inbrottslarm i Folkets hus gick nåra minuter före brandlarmet. Idag återstår bara delar av ena kortväggen och långsidan, allt annat är nerbrunnet och så småningom kommer området att jämnas med marken. Luleå kommun har inrättat en telefonjour för dom som har behov att hjälp och stöd på grund av branden och då kan man ringa 293 000.