Tips om pyroman kan ge pengar

Det är fortfarande oklart om det är en pyroman som ligger bakom den senaste tidens bränder i Luleå. Men om det är en pyroman som ligger bakom är inte bara polis och allmänhet intresserade av att personen tas fast. Även försäkringsbolagen vill få ett slut på bränderna eftersom de också påverkas.
Eftersom förskringsbolagen återförsäkrar hos varandra så blir det en kedja av kostnader. Men framförallt är det kunderna som drabbas. Premierna kan komma att höjas eftersom det är därifrån pengarna tas från början. För Folksams del rör det sig hittills om stora värden enligt Arne Pettersson, skadechef på Folksam i Luleå. - För de saker som förstördes i husen på Hertsön beräknar vi en kostnad på cirka 3 miljoner kronor. Därför kan den som kommer med såna tips som leder till att en gärningsman grips räkna med att bli belönad. Folksam har inte direkt utlyst en belöning, men att det kan löna sig att berätta om man vet nåt är klart: