36 sälar får skjutas i Norrbotten

Naturvårdsverket tillåter att 170 gråsälar skjuts i år längs Östersjökusten. Jakten startar 16 april och pågår året ut.
I Norrbotten får 36 sälar skjutas och i Västerbotten hälften så många, 18. Skyddsjakt på säl har pågått i två år, men tidigare har bara cirka hälften av dom tillåtna sälarna skjutits. Sälar orsakar skador för kustfisket på runt 50 miljoner kronor om året, och i väntan på sälsäkra fiskeredskap och fiskemetoder måste skyddsjakt tillåtas, enligt Naturvårdsverket. Ny forskning har visat att sälarna i Östersjön är uppdelade i två bestånd, ett nordligt som sträcker sig ned till Gävleborg och ett sydligt från Uppsala län och nedåt. Eftersom det sydliga visat sig vara större utsträcks nu skyddsjakten till Södermanlands och Östergötland län.